Forskning, teorier och dialog

Den enda levande varelsen som frågar ”Varför är vi här?” Och ”Vad är syftet med våra liv?” är nog människan. Troligtvis har vi ett uppdrag att försöka förbättra världen för oss själva och andra. En bilkrasch fick mig att inse att det finns mer. Detta fick mig att undersöka två vägar:

Det första vi har en inre livskompass som är avgörande för våra beslut.

Det andra handlar om medvetande: och finns det en medvetenhet utanför kroppen?

"Jag instämmer helt!"

Dr Deepak Chopra

Om titeln

Titeln hänvisar till Darwins ”Om arternas uppkomst”.

En fråga är huruvida evolutionen utvecklade sinnen för att utöka sitt medvetande från kroppsmedvetande till hjärnmedvetande och om möjligheten av ett ”oberoende medvetande” som inte regleras av fysiska lagar.

Läs vetenskaplig recension

“Börje Peratt gör för det andliga området vad Lars-Erik Uneståhl har gjort för det mentala"

Professor Adrian Parker