Insikten om att Internet skulle komma att bli framtidens verktyg för kommunikation och kunskapsförmedling ledde till att tidigt innan 2000 komma ut med peratt.com (engelska) och sedan peratt.se (svenska) med olika projekt blev det också ett antal egna hemsidor för dessa.  På denna sida kan man se och följa de flesta av dem.

Välkommen till min mediala värld

Börje Peratt