Uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp

fortsätter att undersöka komplotten mot Dr Enby.

Den första filmen spelades inför fullsatta salonger i hela Sverige i över ett år. Många lämnade biograferna i ilska och frustration. Uppföljaren om de orättvisor som orsakats av domstolar och myndigheter kommer förmodligen också att påverka publiken. Vi följer Dr Erik Enbys kamp för att få tillbaka sin läkarlegitimation.

Köp Premiär biljetterSe Trailer

"Jag tror att det kan bli en klassiker som leder till undergången för läkemedelsmonopolet i Sverige. Jag hoppas verkligen det."

Historien

Uppföljaren undersöker hur förtalen mot Dr Enby uppstod och hur han vädjar till de rättsliga myndigheterna att få tillbaka sin läkarlegitimation. Dessa vädjanden har alla avslagits, även om det inte finns några bevis på oegentligheter.

Domstolarna har hitintills ignorerat nyckelvittnet. – Vittnet som försvann, kan avvisa alla anklagelser mot Dr Enby för att ha givit för felaktiga råd eller behandling. Detta vittnesmål kan upprätta hans namn och bör då leda till att han får tillbaka sin läkarlegitimation.

Domen

Den senaste domen mot Dr Enby förklarade honom ”uppenbarligen inte lämplig som läkare”. Ett sådant utslag saknar godtagbar laglig giltighet.

Dr Enby har nu gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt resning med argument som utgår från att tidigare domstolars behandling av ärendet indikerar rättsröta och domvilla.

Vill du veta mer?

Besök Doc Enby