En bok för alla som är intresserade av att fostra och utbilda ungdomar men också för ungdomar som vill vara sin egen coach. En guide till vuxenvärlden och att hitta sig själv.

 

Köp boken

Jag är ytterst glad att författaren lär läsaren och de unga att användasin ”inre kompass” för att hitta den rätta riktningen i sin utveckling.Man måste medge att dylika böcker saknas, som på ett så genialt sätttränger sig in i de problem, som häftar de unga.

Professor Matti Bergström & Pia Ikonen