Inom vetenskapen anses sunt förnuft vara lika med trial and error, vilket innebär att vi skulle lära oss och utvecklas genom att göra misstag. Hjärnan registrerar dock ingen förändring förrän den uppfattar någon form av framgång. En strategi är att förvandla varje upplevelse till en positiv reflektion, för att lära av den erfarenheten och inte upprepade gånger göra samma misstag.   ”Försök igen”.

Planerad utgivning 2019

"Försök och försök igen avvisar begreppet trial and error. Modern hjärnforskning visar att vi lär oss av framgång och inte från misstag."

Börje Peratt