Många tycker att det är svårt att acceptera tanken om ett sjätte sinne. Definitioner av tolv sinnen kan därför ta dig ut på den yttersta grenen.

Köp

"I en värld som gärna vill reducera mentalliv till nervceller, lyckas han [Börje Peratt] sätta medvetandet tillbaka som en vital komponent, men inte bara i hjärnan, utan också  i universum."

Professor Adrian Parker