Många tycker att det är svårt att acceptera tanken om ett sjätte sinne. Definitioner av tolv sinnen kan därför ta dig ut på den yttersta grenen.

Köp

I en värld som gärna vill reducera mentalliv till nervceller, lyckas han [Börje Peratt] sätta medvetandet tillbaka som en vital komponent, men inte bara i hjärnan, utan också  i universum. 

Professor Adrian Parker