Fursten av Machiavelli har använts som handbok av diktatorer som Hitler och Mussolini. Här jämförs dess innehåll med strategier för härskares väg till makten. Watergate ledde till presidents Nixons fall. Är nu Wikigate en ännu större skandal och vilken roll hade det fria ordets frälsare, Julian Assange, för att Donald Trump kom till makten?

Köp

“Läs!!! Boken öppnar dina ögon och formulerar det som du kanske känner intuitivt.”